Bavimo se impresivnim stvarima

svaki dan kako bi Vas zaštitili.

Ko smo mi?

PROTECTA MCI nastala 2016 . godine kao odgovor na nove i specifične zahteve i izazove tržišta u oblasti privatne bezbednosti. Počeci rada PROTECTA MCI zapravo datiraju još iz 2001. godine kada je kao jedna od prvih detektivskih agencija u Srbiji registrovana Detektivska agencija Protecta. Reputacija pouzdanog i diskretnog partnera stečena je nakon uspešne realizacije zahteva koje je agencija dobijala od lica koja su želela da prikupe podatke i saznanja na osnovu kojih su uspevali da reše probleme različite prirode. To je bila i prva i jedina srpska detektivska agencija koja je ispunila zahteve standarda SRPS A.L2.002:2008 za oblast „Detektivske usluge“.

Tokom 15 godina rada agencije stečena su nova iskustva, edukovani brojni stručni kadrovi, a šireći obim poslovanja sve više smo se suočavali sa specifičnim zahtevima klijenata na koje klasične“detektivske“ metode rada nisu mogle da se primene ili da daju adekvatne odgovore. Upravo ovakvi tržišni zahtevi i sve intenzivnija saradnja sa klijentima iz inostranstva rezultirala je osnivanjem PROTECTA MCI čiji je pvenstveni zadatak pružanje usluga u oblasti korporativne bezbednosti.

Naš cilj je pouzdano partnerstvo u zaštiti interesa i poslovanja privrednih subjekata. Raspolažemo stručnim i posebno obučenim kadrovima, specijalistima za različite istražne delatnosti i oblasti rada tako da slobodno možemo reći da je PROTECTA MCI prva agencija u regionu koja se specijalizovala za poslove korporativne bezbednosti i zaštite poslovanja.

Zaposleni u PROTECTA MCI imaju višegodišnje radno iskustvo u svim bezbednosnim strukturama. To je garancija da ne postoji situacija sa kojom se oni u svojoj stručnoj karijeri već nisu susretali. S druge strane, tokom dosadašnjeg rada naši stručnjaci su prošli i specijalističku internu obuku, pre svega u oblastima korporativne i privatne bezbednosti, tako da su kvalifikovani da pruže punu i profesionalnu uslugu našim klijentima, uz visoke etičke i moralne principe.

U svom timu, pored iskusnih operativaca i analitičara, imamo i poligrafske ispitivače, forenzičare, psihologe i advokate.

Osnivač PROTECTA MCI je prof. dr Dragan Trivan, istaknuti stručnjak u oblasti korporativne i privatne bezbednosti u zemlji i regionu, sa višegodišnjim iskustvom u teorijskom i praktičnom pristupu bezbednosti i posebno detektivskoj delatnosti. Biran je u nastavno-naučna zvanja na univerzitetima u više država, autor je više monografija, udžbenika i priručnika u oblasti bezbednosti, kao i velikog broja radova koji su publikovani i predstavljeni na konferencijama u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je u izradi standarda i zakona u oblasti privatnog obezbeđenja i detektivske delatnosti.

Prof. dr Dragan Trivan je predsednik Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti SAMKB, kao i Udruženja za privatno obezbeđenje pri Privrednoj komori Srbije PKS. Zahvaljujući svojim stručnim kvalifikacijama i stečenom iskustvu, stručni konsultant za pitanja bezbednosti je u mnogim kompanijama, specijalni savetnik u Internacionalnoj policijskoj asocijaciji IPA i član Međunarodnog udruženja kriminalista IAK. Za izuzetne rezultate u naučnom, poslovnom i humanitarnom radu više puta je nagrađivan.

Kako Vam možemo pomoći?