Provera kandidata pre zapošljavanja jedna je od najznačajnijih stavki u radu službe ljudskih resursa (HR) svake veće kompanije. Osnovni zadatak Protecta MCI je da obezbedi sveobuhvatnu istragu vaših kandidata za zaposlenje i da utvrdi odgovarajući nivo bezbednosnog provere po važećem položaju u vašoj organizaciji i poslovnom okruženju.

Ni jedna služba ljudskih resursa ne poseduje dovoljne kapacitete koji bi joj omogućili proveru kandidata pre zapošljavanja na način koji bi garantovao da izabrani kandidat odgovara vašoj organizaciji.

Zbog toga Protecta MCI koristi najefikasnije mere i iskusno profesionalno osoblje; privatni istražitelji, psiholozi, poligrafski ispitivači, operativni analitičari, uz poštovanje savremenih standarda.

Drugim rečima, skrining pre zapošljavanja ima za cilj proveru podobnosti kandidata za specifične zahteve posla, uz proveru svih informacija i dostavljenih dokumenata u postupku zapošljavanja. To smanjuje rizik da će vaša kompanija angažovati kandidata koji ne ispunjava potrebne zahteve: nivo akademskog obrazovanja, prethodno radno iskustvo, uspešnost radnog angažovanja kod prethodnih poslodavaca (položaj, dužina radnog staža, plata, učinak), ali i integritet, istorija zloupotrebe narkotika, krivična osuđujuća presuda, sudski procesi u toku, vlasništvo nad imovinom itd.

Ono što nas izdvaja od konkurenata je sveobuhvatno istraživanje javnih izvora, medija i društvenih mreža, proveru reputacije i potvrđivanje preporuka, kao i personalizovano psihološko ispitivanje.
Provera kandidata pre zapošljavanja je sveobuhvatan proces izbora najboljih kandidata koji će doprineti rastu vaše organizacije, ublažavajući rizike i gubitke koji imaju veće šanse da nastanu kao posledica loše selekcije zaposlenih.