Savremeno poslovanje u potpunosti je oslonjeno na primenjenu informacionu tehnologiju što podrazumeva obradu poslovnih podataka, kadrovske evidencije, evidencije iz oblasti finansijskog polovanja i dr.

Protecta MCI primenjuje savremene tehnologije, procese i prakse namenjene zaštiti mreža, računara, hardvera/softvera i podataka od napada, oštećenja ili neovlašćenog pristupa.

Mi vršimo procenu ranjivosti, implementaciju snažne bezbednosne politike u organizaciji, osposobljavanje za obuku, implementaciju tehnologije i rekonfiguraciju IT infrastrukture, otkrivanje i uklanjanje slabosti u računarskom sistemu i preporučujemo kontramere naophodne za potpunu informatičku bezbednost.

Naša tim za informatičku bezbednost i kompjutersku forenziku je fokusiran na otkrivanje i praćenje mrežnih udara, otkrivanje nepravilnosti, upozorenje, obaveštavanje i primenu prilagođenih protivmera. Naša preventivna funkcija se realizuje kroz personalizovanu kontrolu pristupa sistemu, praćenje i obuku.

Sveobuhvatni koncept IT bezbednosti je više nego samo prevencija sajber napada. Sigurnosni rizici ne dolaze uvek od sa strane spoljnih napadača. Štaviše, primenjiva politika sajber osiguranja obezbeđuje sprečavanje gubitka podataka ili zloupotrebe ili namernog poverljivog propuštanja informacija koje uzrokuju vaši zaposleni.

Zbog toga, ljudski faktor igra važnu ulogu u tome koliko je jaka ili slaba politika IT bezbednosti kompanije. Zloupotreba privilegija i neovlašćeni hardver i softver su vodeći uzroci curenja podataka.

Naš cilj je da razvijete i primenite najbolje prakse politike sajber bezbednosti u vašoj organizaciji, uključujući primenu defenzivnog sloja zaštite koji može blokirati polimorfni malvare (virus, crv, trojan ili spajver) kako bi sprečio pristup zlonamernim serverima i zaustavio curenje podataka; obučite svoje zaposlene, klasifikujte njihove dozvole za pristup, pratite autentikacije i razvite automatizovani bekap sistema.

Surveillance investigation Serbia

Elektronski nadzor

U mogućnosti smo da pružimo usluge svih vrsta nadzora uz pomoć tehničkih (elektronskih) sistema. To podrazumeva standardne usluge video nadzora (CCTV, video sistemi u vozilima), kao i usluge GPS i Radio Frequency Identification Devices/RFID).