Pretraživanje javno dostupnih podataka, javnih zapisa, novinskih tekstova, internet stranica i sl. odnosi se na sve podatke koji su javno dostupni i ne podležu ograničenjima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pretraživanje javno dostupnih informacija obuhvata, ali nije ograničeno na javne registre, arhive, medije, istraživanja društvenih mreža i druge javno dostupne informacije i njihove analize.

Podaci iz javnih zapisa koje sakupljamo obuhvataju podatke i informacije koje upravljaju i beleže preduzeća i javne agencije i mada se čini da je pristup ovakvim informacija lak i svima dostupan, postupak u praksi dokazuje drugačije. Protecta MCI se razlikuje od drugih agencija i po tome što vrši stručnu analizu i daje tumačenje prikupljenih podataka jer neobrađeni podaci koji su samo kopirani u izveštaj nisu uvek dovoljni s obzirom da se često radi o informacijama koje mogu biti zbunjujuće pa čak i kontradiktorne.

S druge strane, pojam “pristupačnost” podacima iz evidencija koje vode državni organi ne znači da je tražena informacija zaista svima dostupna, a mnogi naši konkurenti nisu upoznati sa zakonskim odredbama koje se odnose na pravni osnovu za prikupljanje, skladištenje i obradu ovakvih podataka.

Pretraživanje javnih zapisa je jedan od ključnih koraka u procesu sveobuhvatne provere kandidata za prijem u radni odnos i naša kompanija njemu pristupa sa naročitom pažnjom.