Istrage štetnih događaja i prevara u poslovanju

Navedene usluge podrazumevaju proveru i utvrdjivanje istinitosti odštetnih zateva upućenih osiguravajućim kompanijama, ali i druge…

Forenzičko računovodstvo

Računovodstveni izvještaji su osnovna dokumenta koja govore o poslovnoj i novčanoj uspešnosti privrednog subjekta…

Istrage i analize prikupljenih podataka

Istražne mere i metode, uz korišćenje adekvatne tehničke opreme omogućavaju prikupljanje potrebnih informacija sa ciljem rešavanja probleme i vanrednih…

Provere odsustvovanja zaposlenih

Poslovni subjekti, pogotovo veliki poslovni sistemi, često su suočeni sa zloupotrebama od strane zaposlenih koje se najčešće svode na zloupotrebe…