Istražne mere i metode, uz korišćenje adekvatne tehničke opreme omogućavaju prikupljanje potrebnih informacija sa ciljem rešavanja probleme i vanrednih dogadjaja.

Analiza zapisa i prikupljenih rezultata omogućavaju i garantuju validnu dokumentaciju za potrebe zaštite vaše kompanije.