Krizni menadžment i upravljanje kontinuitetom poslovanja

Krizni menadžement i uravljanje kontinuitetom poslovanja predstavljaju planske aktivnosti koje su neophodne za sprečavanje nastanka…

Prevencija gubitaka

Delatnost Protecta MCI fokusirana je na smanjenje gubitaka do kojih dolazi zbog krađe, krađe od strane zaposlenih, prevara, računovodstvenih grešaka i drugih aktivnosti koje neposredno čine…

Zaštita intelektualne svojine

Zaštita inteletualne svojine zapravo predstavlja zaštitu autorskih prava, patenta, brendova, industrijskog dizajna, ali i poslovnih tajni. Ova prava se najčešće povređuju izradom lažnih primeraka autorskog dela…

Istraživanje korporativnih prevara

U skladu sa razvojem tehnologije poslovanja i intenzivne elektronske komunikacije, privredni subjekti su postali maksimalno izloženi riziku raznih vrsta prevara…

Provera poslovanja kompanija (Due Diligence)

Protecta MCI pruža usluge sveobuhvatne procene imovine, finansijskog stanja i obaveza, komercijalnog potencijala i drugih vitalnih podataka koji se…

Upravljanje rizicima i procena rizika

Procena rizika obuhvata predviđanje i procenu mogućnosti nastanka vanrednog dogadjaja koji izaziva štetne posledice po lica, imovinu i…