Navedene usluge podrazumevaju proveru i utvrdjivanje istinitosti odštetnih zateva upućenih osiguravajućim kompanijama, ali i druge vidove istražnih radnji usmerene na otkrivanje i dokazivanje finansijskih prevara, prevara i krađa izvršenih putem interneta i dr.

U skladu sa razvojem tehnologije poslovanja i intenzivne elektronske komunikacije, privredni subjekti su postali maksimalno izloženi riziku raznih vrsta prevara koje vode ka finansijskoj šteti i ugrožavaju uspešno poslovanje.