Dobrodošli u Protecta MCI

PROTECTA MCI je posvećena pružanju najviših standarda korporativne bezbednosti uključujući i pristupačnost isplativim i jedinstvenim operativnim uslugama promovišući najefikasnije praktične metode po kojima se razlikujemo od konkurencije. Naša misija je pravovremeno implementiranje prilagođenih profesionalnih operativnih mera u Vašoj organizaciji u cilju obnove stabilnosti i postizanja održivog razvoja Vaše kompanije.

Korporativna bezbednost predstavlja sveobuhvatnu zaštitu poslovanja i to je cilj kojem je posvećena naša agencija. Želja nam je da svojim stručnim radom pomognemo u eliminisanju ili efikasnom smanjivanju pretnji i rizika sa kojima se kompanije i preduzeća svakodnevno suočavaju.

Dobro orgnizovan sistem zaštite od svih vidova ugrožavanja poslovanja, uspostavljanje kvalitetnog sistema korporativne zaštite, predstavlja osnov za uspešno poslovanje uz nov pristup politici odlučivanja.

Spremni smo da naše znanje i iskustvo u obavljanju ovih poslova stavimo na raspolaganje našim poslovnim partnerima i svesrdno im pomognemo u obezbedjivanju neometanog i sigurnog rada i razvoja.

Drago nam je da se upoznajemo

Mi smo Vaš tim.

Korporativna bezbednost

Korporativna bezbednost predstavlja sveobuhvatnu zaštitu poslovanja i to je cilj kojem je posvećena naša agencija.

Istrage prevara

Prevare se svakodnevno dešavaju širom sveta, a kompanije moraju nastojati da smanje rizik od prevara u svakodnevnom poslovanju.

Detektivska delatnost/Istrage

Detektivska i istražna delatnost je jedna od specijalnosti naše agencije kojom smo zaokružili spektar naših usluga.

High Quality usluge bezbednosti

Protecta MCI će uvesti Vašu kompaniju u sigurnije okruženje