Provera uspešnosti poslovanja (“Due Diligence”) je od izuzetne važnosti za donošenje značajnih poslovnih odluka – udruživanje i spajanje firmi, kupovina preduzeća ili ulaganje i investicije.

Protecta MCI pruža usluge koje obuhvataju sveobuhvatnu procenu imovine, obaveza, komercijalnog potencijala i drugih bitnih činjenica o firmamam i kompanijama za čije poslovanje ste zainteresovani.

Naše provere daće Vam uvid u sve finansijske i nefinansijske aspekte poslovnih mogućnosti Vaših potencijalnih poslovnih partnera.

Provera poslovanja (Due Diligence) ima sledeće ciljeve:

  • Provera naznačene poslovne orijentacije i tačnosti navoda o radu firme;
  • Utvrđivanje i potvrda istorije profita ili gubitaka;
  • Utvrdjivanje i potvrda tačnosti iskazanih godišnjih finansijskih izveštaja;
  • Istraživanje i utvrđivanje reputacije i tržišne pozicioniranosti kompanija;
  • Provera postojanja zahteva za naknadu štete ili dugovanja ili pokrenutih sudskih postupaka;
  • Istraživanje i analiza vlasništva, uprave kao i utvrdjivanje drugih podataka od značaja za sagledavanje poslovnih odnosa unutar upravljačkih struktura firme;
  • Identifikacija eventualnog postojanja problema vezanih za bilo koji poslovni proces;
  • Procena rizika, provera svih relevantih poslovnih podataka, pretraga javnih registara.

Na osnovu specifičnosti zahteva naših klijenata, u mogućnosti smo da pružimo potrebne konsultacije i da zajednički utvrdimo nivoe i obim provere kako bi postigli punu ekonomičnost i najoptimalniji odnos izmedju cene i kvaliteta usluga.