Procena rizika je sveobuhvatan proces koji je usmeren na analizu potencijalne ugroženosti ukupnog poslovanja kompanije. Ovom procenom se obuhvata bezbednosna procena zaposlenih (“Background Check”), ukupno poslovno okruženje, elektronsko poslovanje, utvrdjivanje finansijskih i nefinansijskih rizika.

Procena poslovnih rizika urađena od strane Protecta MCI ima za cilj davanje odgovora na sledeća pitanja:

  1. Predviđanje najgoreg scenarija (The Worst Case Scenario), odnosno koji događaji i na koji način mogu da poremete vaše redovno poslovanje. Kakve su posledice ovakvih situacija.
  2. Koja je verovatnoća da se ovakvi događaji ponove u budućnosti.
  3. Da li je ovakav rizik prihvatljiv. Ako nije, koje su neophodne mere koje treba preduzeti da bi se ugroženost i rizik smanjio ili uklonio.
  4. Izrada Recovery Plan, odnosno plana za što brži izlazak iz vanredne situacije i vraćanje na stanje neometanog poslovanja.

Drugim rečima, Procena rizika (Risk Assessment and Consulting) utvrđuje uzroke nepredviđenih situacija i događaja, prepoznaje prioritete i utvrđuje preventivne mere.

Protecta MCI raspolaže stručnjacima i kadrovima koji su osposobljeni za otkrivanje i identifikovanje opštih i posebnih (specifičnih) rizika. Po izradi procene, pažnja se posvećuje utvrđivanju i definisanju najoptimalnijih mera i radnji kojima se smanjuje nivo rizičnosti, predlažu mere koje treba sprovesti kako bi se rizici poslovanja sveli na minimum, kao i mere koje podrazumevaju aktivnosti za ublažavanje posledica eventualno nastalog štetnog događaja i omogućavanje nastavka poslovanja.

Kao primer navodimo da je fluktuacija zaposlenih, manjak ili nedostatak bezbednosne kulture, kao i odsustvo prethodne provere zaposlenih, najčešći uzrok situacija u kojima dolazi do nenamernog odlivanja poverljivih podataka čime se neposredno ugrožava uspešnost poslovanja i tržišna pozicija firme.

Ostali oblici rizika, ekološki, nefinansijski, operativni itd. predstavljaju specijalnost našeg tima stručnjaka u preduzeću Protecta Group koji se, između ostalog, specijalizovala za usklađivanje poslova i poslovne politike vaše kompanije sa zakonskim obavezama:

  • Procena rizika „Bezbednost lica, imovine i poslovanje” (Zakon o privatnoj bezbednosti RS i pratećim propisima i standardima (SRPS A.L2.003 standard).
  • Procena rizika „Prirodne katastrofe i plan zaštite“ (Zakon o vanrednim situacijama RS)
  • Uspostavljanje i nadzor sistema tehničke zaštite (Zakon o privatnoj bezbednosti RS)
  • Upravljanje kontinuitetom poslovanja (SRPS ISO 22301: 2014 Standard)