Provere poslovanja firmi i pojedinaca mogu se smatrati sastavnim delom procene rizika i u tom smislu izuzetno je značajna za politiku donošenja poslovnih odluka. Dakle, provera uspešnosti poslovanja je prvi i osnovni korak koji treba preduzeti pre donošenja odluka i eventualnog uspostavljanja poslovnih odnosa sa firmama i kompanijama.

Potvrda o bonitetu poslovanja, verifikacija licenci, provera eventualnih sudskih postupaka, utvrđivanje vlasništva na imovini, poslovnoj reputaciji, spadaju među najčešće ciljane provere.

Provera biografskih (ličnih) podataka koji se odnose na lica može uključivati, ali ne ograničavajući se na verifikaciju adrese i identiteta, profesionalnu i privatnu reputaciju, način života, društvene veze i navike, proveru vlasništva na imovini i solventnost. Ovakve provere takođe smatramo osnovnom fazom preliminarnog skrininga u korporativnim postavkama, dok u privatnom smislu, ovakva vrsta prethodne provere lica može otkriti stvari iz prošlosti (zloupotreba opojnih sredstava, bračno neverstvo, pravo zanimanje, način života i sl.) koje mogu značajno uticati na lične odluke korisnika usluga.

Protecta MCI navedene usluge prioritetno obavlja za korporativne klijente, dok za privatna pitanja naše klijente upućujemo kolegama iz Detektivske agencije Protecta gde se tim specijalista bavi proverama za klijente sa zahtevima privatne prirode.